De Hoge Raad heeft 14 juli jl. een uitspraak gedaan die aanzienlijke gevolgen heeft voor de gang van zaken rondom een doorstart van een failliet bedrijf. Op het eerste gezicht lijkt de ruime toepassing van art. 7:668a BW voordelig voor de werknemer, maar is dat ook wel zo? Lianne de Hoog ziet de nadelen en vraagt zich af hoe het in de praktijk uitpakt.

Download artikel als PDF

Advertentie