Het Duitse civiele procesrecht (ZPO – Zivil Prozess Ordnung) is aanzienlijk doorzichtiger en efficiënter sinds de omvangrijke hervorming in 2001, constateert een commissie onder leiding van prof. dr. Christoph Hommerich en prof. dr. Hanns Prütting. Op alle belangrijke hervormde terreinen zijn de gewenste effecten bereikt: conflicten worden sneller en met aanzienlijk minder druk op het justitiële apparaat opgelost, bovendien heeft de burger meer rechtszekerheid verkregen. De commissie zette een aantal statistieken op een rij en ondervroeg rechters en advocaten over de werking van de hervormde ZPO.

Download artikel als PDF

Advertentie