Zoals u weet heeft de Commissie Advocatuur aanbevolen een Regelgevende Raad voor de Advocatuur in te stellen die in meerderheid zou moeten bestaan uit onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de Minister van Justitie. Het zou moeten gaan om deskundigen ‘deels afkomstig uit de kringen van ketenpartners’. De Regelgevende Raad zou het beroep en de markt moeten reguleren na advisering door de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden. De Algemene Raad zou zich voor zijn uitvoerende taken moeten verantwoorden tegenover de Regelgevende Raad. Een en ander om de legitimering van de beroepsregulering te verhogen, aldus de Commissie.

Download artikel als PDF

Advertentie