Het leveren van kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid. Het kost inzet en het vereist energie. Dat betekent een bewuste keuze. Sommige advocaten doen dat op grond van een leidend beginsel dat hun hele leven richting geeft. Of vanuit de drang om de samenleving rechtvaardiger te maken. Anderen vanuit de behoefte om altijd de beste te zijn, en altijd te willen winnen.

Download artikel als PDF

Advertentie