Sinds de vorige editie van de Kroniek arbeidsrecht (Advocatenblad 2004-18, 3 december 2004) wees de Hoge Raad een groot aantal uitspraken op arbeidsrechtelijk gebied. Deze kroniek vat de belangrijkste samen en rubriceert ze in elf deelonderwerpen.

Download artikel als PDF

Advertentie