De Hoge Raad besloot op 30 juni jl. dat onjuiste persoonsgegevens niet in de weg staan aan verlening van de Nederlandse nationaliteit, tenzij daardoor een antecedentenonderzoek onmogelijk wordt gemaakt. Besluiten ná 1 april 2003 kunnen alleen door intrekking vervallen. Marijn Jansen, die in het vorige nummer over de nationaliteit van Hirsi Ali schreef (Advocatenblad 2006-9, p. 416-419), trekt enkele vergelijkingen en meent dat  de Hoge Raad de bedoeling van de politiek nog steeds niet ruim genoeg neemt.

Download artikel als PDF

Advertentie