Op 1 januari jl. werd het BW verrijkt met de verzekeringsovereenkomst. De nieuwe, veelal dwingendrechtelijke regeling is niet alleen een codificatie van oud recht maar kent diverse belangrijke wijzigingen. Zo is er proportionaliteit geconstrueerd tussen het verzaken van de mededelingsplicht en het recht op uitkering. En de verjaringstermijn is op drie jaar gesteld. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Download artikel als PDF

Advertentie