Gemeenten moeten GBA-gegevens verstrekken aan advocaten als die de gegevens opvragen voor het opstellen van een dagvaarding. Bij  verzoekschriftprocedures gold dat (onder bepaalde voorwaarden) al langer.

Download artikel als PDF

Advertentie