De Groningse hoogleraar Elzinga noemt de Verordening op de praktijkuitoefening deels onverbindend. Als hij gelijk krijgt, zal de Orde de controle op naleving van de Wid en Wet MOT moeten overlaten aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De reeds in gang gezette audit-ronde wordt  vooralsnog afgemaakt.

Download artikel als PDF

Advertentie