Tijdens het komende Jaarcongres van de Orde zal OSR Juridische Opleidingen dit jaar een prijs uitreiken voor de meest aansprekende vrouwelijke
advocaat. OSR wil zo het diversiteitsvraagstuk op de agenda zetten van de advocatuur. Talent en ambitie van vrouwen kunnen veel beter worden benut, ook in de balie. Het initiatief van OSR sluit aan bij het diversiteitsbeleid van de Algemene Raad. Een aantal specifieke ontwikkelingen heeft tot dit beleid geleid. Ten eerste is geconstateerd dat de instroom van vrouwen in de balie op dit moment circa 65% van het totaal bedraagt, maar dat slechts 15% van de compagnons vrouw is. Ook is de vertegenwoordiging van het aantal vrouwen in de Orde-gremia in verhouding met het percentage vrouwen in de totale beroepsgroep niet representatief.

Download artikel als PDF

Advertentie