Een landelijk comparitiebeleid zal er vooralsnog niet komen. De Projectgroep versterking van de regiefunctie van de civiele rechter – een initiatief van de rechterlijke macht – heeft wel een Handleiding comparitiebeleid opgesteld, maar die is niet dwingend. Van een landelijke uniforme toepassing is dan ook niet zonder meer sprake. Toch is er ook voor de advocatuur winst geboekt, vinden twee leden van de Projectgroep.

Download artikel als PDF

Advertentie