De Filippijnse advocaat Jobert Pahilga vreest voor zijn leven. Zijn familie en cliënten worden agressief bejegend door mannen op motoren die alles van hem willen weten. Ook zijn telefoon wordt afgeluisterd. De situatie van Pahilga is geen uitzondering: advocaten in de Filippijnen worden op grote schaal bedreigd, geïntimideerd of in koelen bloede vermoord. Vooral advocaten die opkomen voor mensenrechten of cliënten bijstaan die dit doen en die zich daarbij verzetten tegen een overheidsprogramma of het regeringsbeleid, zoals vakbonden, studenten- of landbouworganisaties, moeten het ontgelden. Ook Pahilga is in de Filippijnen een bekend pleitbezorger van mensenrechten. Hij treedt op voor kleine boeren wier grond wordt onteigend, bijvoorbeeld vanwege de bouw van een nieuw hotel of golfbaan of voor landloze boeren die een arbeidsconflict hebben met de grondeigenaar.

Download artikel als PDF

Advertentie