Iedereen lijkt vrij makkelijk een advocaat te kunnen vinden, maar wat heeft de rechtzoekende daaraan als hij die advocaat niet kan betalen? De advocatuur is te duur geworden om nog ‘poortwachter van de rechtsstaat’ te zijn. Roland Mans pleit daarom voor de oprichting van een proDeofonds. Hij reageert daarbij overigens niet op Coen Drion in het NJB – die opriep iets te doen aan de dure toegang tot gespecialiseerde advocaten – want hij zegt net iets anders en zijn stuk kwam vóór de oproep van Drion tot stand.

Download artikel als PDF

Advertentie