‘Het rapport over de rechtsbijstand aan vreemdelingen in vreemdelingenbewaring is erg op de advocaten gefixeerd,’ zegt Lotje van de Puttelaar. De Orde erkent de problematische houding van ‘wanpresteerders ‘ en wil het voortouw nemen bij het gezamenlijk zoeken naar verbeteringen. Volgens advocaten moet dan het hele systeem onder de loep worden genomen.

Download artikel als PDF

Advertentie