Vanaf maart 2007 kan het OM met de ‘strafbeschikking’ een buitengerechtelijke sanctie opleggen. Dit beperkt het bestraffingsmonopolie van de strafrechter en de lijdelijke procespositie van de verdachte, want het procesinitiatief komt bij hém te liggen. Voor overheid en verdachte burger heeft dit toch nogal wat praktische voordelen.

Download artikel als PDF

Advertentie