Om de toegang tot het recht te verbeteren voor burgers met middeninkomens heeft de Belgische ministerraad begin juni een voorstel gelanceerd voor een basis-rechtsbijstandverzekering. De Orde van Vlaamse Balies moet, net als de andere belanghebbenden, medio augustus advies uitbrengen over de plannen. ‘Er staat zeer weinig bruikbaars in.’

Download artikel als PDF

Advertentie