Een arrest van de Hoge Raad over verjaring van overtredingen leidde in een maand tijd tot reparatiewetgeving. De te repareren wet was overigens nog maar een halfjaar oud. Was het gewijzigd inzicht of departementaal paniekvoetbal? Nu is bepaald dat het maximum van de gestuite termijnen tien jaar is, wanneer justitie door vervolging van de overtreding telkens weer stuiting van de verjaring bewerkstelligt.

Download artikel als PDF

Advertentie