Sinds 1 januari jl. zijn slachtoffers van personenschade buiten de sfeer van de WAM beter beschermd als de aansprakelijke tijdens de schaderegeling failliet gaat. Verzekeraars kunnen namelijk rechtsreeks aan hen de personenschade vergoeden. Een overzicht van de veranderingen, mogelijkheden en knelpunten.

Download artikel als PDF

Advertentie