Wat weten we eigenlijk van het reilen en zeilen van onze confrères tijdens de Bezetting? Weinig, zo blijkt uit een kleine informele rondgang langs baliegenoten, enkele misse grappen over de bloeiende letselschadepraktijk in de oorlogsjaren daargelaten. Binnenkort gaat dat veranderen met de opdracht tot geschiedschrijving die de Orde heeft gegeven aan het NIOD (zie ook elders in deze Actualiteiten). Er is haast geboden want directe bronnen zijn uiterst schaars geworden. De speciaal ingestelde Commissie Onderzoek Oorlogshandelingen der Nederlandsche Advocaten (COONA) heeft nog vijf confrères kunnen achterhalen die in de Tweede Wereldoorlog praktijk voerden. Ik was bij de eerste hoorzitting afgelopen week waar deze vijf mannen indrukwekkend verslag deden van hun werk onder barre omstandigheden.

Download artikel als PDF

Advertentie