Europese advocaten vinden dat het HvJ EG te beperkt oordeelt in zijn uitspraak van 26 juni jl. waarin het de Europese witwasrichtlijnen niet in strijd acht met art. 6 EVRM. En valt het juridisch advies nu wel of niet onder het verschoningsrecht?

Download artikel als PDF

Advertentie