Uit Advocatenblad 1957-1, 15 januari 1957
De Amerikaanse advocaat heeft zitting in vele besturen en veinst belangstelling voor kunst, zieke kinderen en ouden van dagen, waar zulks nuttig voorkomt Het College van Afgevaar­digden discussieert op dit moment over de registratie van rechtsgebieden, zie Advocatenblad, 2006-18. Precies vijftig jaar geleden hield dit onderwerp de gemoederen ook bezig. Redactielid mr. J.W. Slagter keek met behulp van buitenlandse tijdschriften over de grenzen.

Download artikel als PDF

Advertentie