Vier jaar is de advocatuur nu onderworpen aan de WID en de Wet MOT. Vorig jaar mei zijn er aanzienlijke veranderingen doorgevoerd, en op grond van de Derde Anti-witwasrichtlijn dienen nieuwe wijzigingen uiterlijk op 15 december aanstaande te zijn geïmplementeerd. Wat zijn precies de wijzigingen per mei 2006 en wat zijn de voornemens om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen? In het volgende nummer de knelpunten in de uitvoering, en de wijze waarop de Orde aan de voorlichtende en uitvoerende taak als toezichthouder voldoet.

Download artikel als PDF

Advertentie