‘Advocaten hebben recht op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) op basis van artikel 98 Wet GBA, wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift of omdat een algemeen verbindend voorschrift dat vereist. Dat betekent dat advocaten geen recht hebben op gegevens indien de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis of een buitengerechtelijke incassoprocedure.’

Download artikel als PDF

Advertentie