Met de per 2007 in werking getreden Verordening voor een Europese betalingsbevelprocedure kent de EU voor het eerst een geharmoniseerde civielrechtelijke procedure. Slaagt de verordening erin om de grensoverschrijdende invordering van onbetwiste geldvorderingen te vereenvoudigen, te versnellen en kostenvriendelijker te maken?

Download artikel als PDF

Advertentie