De laatste tijd mag de juridische beroepsethiek zich ook in Nederland in een toenemende belangstelling verheugen en dat is onder meer de verdienste van Hendrik Kaptein. Zowel in woord als geschrift toont hij zich een criticaster van de beroepsuitoefening, met name die van de strafrechtadvocatuur. ‘Juridische ratten krijgen er genadeloos van langs’, belooft de flaptekst en om dit te onderstrepen prijkt er een rat met een bef op de omslag.

Download artikel als PDF

Advertentie