Zelfs wie van de hoogste rechter gelijk krijgt (niet de Allerhoogste, uiteraard), kan toch nog zegevierend ten onder gaan. Deze les kunnen we trekken uit het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 9 maart jl. in de zaak van cineast Louis van Gasteren tegen journalist Pamela Hemelrijk. Van Gasteren is gestruikeld over wat Edgar Allen Poe in zijn korte verhaal ‘Tell-Tale Heart’ mooi heeft omschreven als: ‘the wild audacity of perfect triumph’. Vrij vertaald: de brutale roekeloosheid van de gelijkhebber.

Download artikel als PDF

Advertentie