Een eerste peiling in de nieuwsbrief Orde van de Dag wees uit dat het in de balie ruim 3 tegen 1 is voor het proDeofonds dat Roland Mans bepleit (Advocatenblad 2006-15 van 10 november jl.) Maar er is ook kritiek. Wie zet een volgende stap?

Download artikel als PDF

Advertentie