In dit nummer deel twee van de kroniek met de jurisprudentie die in 2005 op het gebied van het insolventierecht is gepubliceerd. In deze kroniek wordt de schuldsanering van natuurlijke personen buiten beschouwing gelaten, evenals het invorderingsrecht van de Ontvanger der Rijksbelastingen.

Download artikel als PDF

Advertentie