Commentaren ‘heet van de naald’ zijn gegeven. De Kamer heeft z’n opgewonden kreten geuit. Tijd voor een bezonken oordeel. En wie is daartoe meer toegerust – om niet te zeggen: gedwongen – dan de columnist van het Advocatenblad, die eens per zes weken de pen mag trekken, zijn schrijfsels 10 dagen voor publicatie moet inleveren en kritisch gevolgd wordt door een hoogopgeleide redactie.

Download artikel als PDF

Advertentie