In deze rubriek plaatsen we uitspraken die de lezers ons sturen.We zien graag uitspraken uit de praktijk die bloemrijk, raar, onhandig, vlammend, belerend, misschien wel tenenkrommend maar vooral geestig zijn.Als de lezer maar verrast wordt, zich afvraagt of het werkelijk klopt wat er staat en met een lach op het gezicht de rubriek bekijkt. Zie het het colofon voor het (e-mail)adres waar u uw vondst heen kunt sturen. Gedaagde heeft het zwaar in de volgende zaak.

Download artikel als PDF

Advertentie