In 2005 wilde het ministerie van Justitie van de Orde weten in hoeverre de Orde ook advocaat-mediators  vertegenwoordigt. Een belangrijke vraag, gelet op bijvoorbeeld de reikwijdte van het tuchtrecht en het verschoningsrecht. We hebben bij verschillende gelegenheden overlegd met mediators en het onderwerp meermalen binnen de Algemene Raad besproken. Maar we zijn er nog steeds niet helemaal uit. Vandaar dat de Algemene Raad onlangs heeft besloten om de ontwikkelingen op het gebied van mediation op de voet te blijven volgen, maar voorlopig geen uitspraak te doen over de positie van de mediërende advocaat.

Download artikel als PDF

Advertentie