Net als in diverse Europese landen staan ook in Nederland de positie en functie van de balie politiek ter discussie. Er is nogal wat veranderd sinds de Advocatenwet totstandkwam. Algemeen secretaris Jan Suyver van de Orde heeft wel zin in het komende onderzoek. Wordt het niet tijd voor aanscherping van het algemeen belang dat de Orde moet dienen, voor regeling van betrokkenheid van de rechtzoekende, voor moderniseringen van het tuchtrecht? En: ‘Dat vergaderingen van ons wetgevend orgaan niet-openbaar zijn, is niet meer van deze tijd.’

Download artikel als PDF

Advertentie