Wat te doen met een 67 pagina’s tellend fundamenteel rapport en een 26 pagina’s tellende kabinetsreactie daarop? Je handelt het in de Tweede Kamer af in krap twee uur. En: je debatteert niet over het rapport, maar over actuele publicaties in de krant.

Download artikel als PDF

Advertentie