In het vak Vergelijkend strafrecht dat ik in de afgelopen jaren in Utrecht heb gegeven, waren de colleges over lekenparticipatie en juryrechtspraak altijd het boeiendst. De gemoederen liepen hoog op, vrijwel alle studenten hadden een zeer uitgesproken mening. Op enkele uitzonderingen na was die mening bij Nederlanders buitengewoon kritisch: men zag niets in een grotere betrokkenheid van leken bij de strafrechtspleging. Buitenlandse studenten spraken daarentegen vaak hun verbazing uit over het grote vertrouwen dat in Nederland kennelijk bestaat in de overheid en haar professionele rechtspleging.

Download artikel als PDF

Advertentie