Op basis van ervaringen met Europese aanhoudingsbevelen afkomstig uit Duitsland, opgedaan in cannabiszaken, bepleiten Beckers en Hack dat de over  te leveren persoon niet automatisch in hechtenis wordt genomen. Dat is namelijk vaak nergens voor nodig, terwijl die praktijk wel uiterst bezwarend is voor de verdachte. ‘Als overlevering noodzakelijk blijkt, moet ernaar worden gestreefd de opgeëiste persoon niet onnodig zijn vrijheid te ontnemen.’

Download artikel als PDF

Advertentie