Op 1 januari jl. heeft de nieuwe Pensioenwet, waarvan het grootste deel in werking trad, de ‘pensioentoezegging’ geplaatst in de driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Het pensioenstelsel is aanzienlijk verbeterd, vooruitgang is bijvoorbeeld dat exsamenwonende partners recht hebben op partnerpensioen.

Download artikel als PDF

Advertentie