In jeugdzaken past de kinderrechter slechts in ruim 1 procent van de gevallen het volwassenenstrafrecht toe, maar de gevolgen voor de minderjarige zijn aanzienlijk en de motivering voor de uitzondering deugt vaak niet. De rechter wordt zoveel ruimte gelaten dat willekeur dreigt. De verdediging kan met een goed onderbouwd verweer de rechtszekerheid vergroten.

Download artikel als PDF

Advertentie