Vraagt u zich wel eens af of het streven naar winstmaximalisatie binnen uw kantoor nog in balans is met de kernwaarden van de advocatuur, zoals de onafhankelijkheid, integriteit en partijdigheid? Ergert u zich aan advocaten die zich uitsluitend als spreekbuis van hun cliënt opstellen? Of acht u de Orderegelgeving (bijvoorbeeld de gedragsregels) een belemmering bij het formuleren van antwoorden op ethische vraagstukken?

Download artikel als PDF

Advertentie