Het ministerie van Justitie presenteerde onlangs de toekomstverkenning ‘Justitie over morgen, scenario’s en strategieën voor 2015’ (zie ook de Actualiteiten hiervoor). Het is een zeer lezenswaardige studie geworden. De advocatuur zou er goed aan doen om eens een vergelijkbare exercitie op touw te zetten. Want het is nuttig om de blik zo nu en dan te richten op een wat verder gelegen horizon.

Download artikel als PDF

Advertentie