Een uitspraak van het Hof van Discipline van 13 november jl. is om drie redenen van belang voor de praktijkuitoefening. Deelname aan de Geschillencommissie Advocatuur kan de cliënt niet afhouden van de tuchtrechter; mededelingen van advocaat dat cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand moet door advocaat worden onderzocht en gemotiveerd worden bevestigd; en de advocaat kan via het tuchtrecht worden verplicht geld terug te betalen.

Download artikel als PDF

Advertentie