In de tweede helft van de 19e eeuw voorzag Henri David Thoreau in zijn levensonderhoud onder meer als journalist en arbeider. In leven en werk gaf hij blijk van een onafhankelijke, anti-autoritaire levenshouding. ‘De mens van recht en wet – de formele, de conservatieve mens – is een kleurloos individu,’ aldus Thoreau.

Download artikel als PDF

Advertentie