Drie nummers geleden riep ik u op om te reageren op mijn stelling dat advocaten creatiever moeten omgaan met honoraria, vooral bij particuliere cliënten. Vaste prijzen voor standaardzaken, uitgestelde honorering en success fees noemde ik als alternatieven voor het onvoorspelbare uren-maaltarief systeem. De reacties bevatten interessante opmerkingen en suggesties, die ik hier kort de revue wil laten passeren.

Download artikel als PDF

Advertentie