Sinds kort kunnen we cliënten die niet betalen op een zwarte lijst plaatsen. Deze lijst heeft de ambtelijke titel: Centraal Advocaten Register Declaraties, afgekort CARDEC. Het is een dienst van een Wassenaars bedrijfje dat tegen een forse jaarlijkse vergoeding van zo’n H 500 advocaten onderling hun dubieuze debiteuren laat uitwisselen. Alleen tegen betaling kan de lijst worden geraadpleegd. Het doet het meest denken aan een kijkdoos waarvoor je moet betalen ter bevrediging van je nieuwsgierigheid.

Download artikel als PDF

Advertentie