De civiele rechter kan naar huidig recht als uitgangspunt nemen dat een te benoemen deskundige zijn eventuele aansprakelijkheid jegens de procespartijen op voorhand kan beperken. ‘De deskundige kan daartoe aan de aanvaarding van zijn benoeming een voorwaarde van aansprakelijkheidsbeperking verbinden.’

Download artikel als PDF

Advertentie