De zaak die uiteindelijk tot het geruchtmakende arrest over de strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid leidde, begon op 1 juli 2008 toen in Groningen een bedrijfspand werd gekraakt. De officier van justitie kondigde daags na de kraak aan over te zullen gaan tot strafrechtelijke ontruiming wegens verdenking van overtreding van art. 429sexies Sr (het wederrechtelijk gebruiken van een pand binnen een jaar na gebruik door rechthebbende).

Download artikel als PDF

Advertentie