De schrijver van het hier besproken boek schrijft over zichzelf dat zijn onvrede te groot is om nog vrede te vinden. De inhoud van het boek is daarvan de beste illustratie. Harry Teernstra is in de ogen van vele juristen een querulant, één van de drijvende krachten achter de stichting Advocadur (in liquidatie), en achter de stichting Advokater (in oprichting).

Download artikel als PDF

Advertentie