Op 10 augustus 2007 sprak de Hoge Raad uit dat bij arbeidsconflicten de proces- en advocaatkosten niet kunnen worden afgetrokken van de belasting. Onder welke voorwaarden is een belastingvrije vergoeding van deze kosten kansrijk?

Advertentie