‘Het is opgelost’, zegt hoogleraar internationaal strafrecht Göran Sluiter niet zonder ironie. In de oratie die hij eind juni aan de Universiteit van Amsterdam uitsprak stuurde Sluiter nog aan op een clash met het Joegoslavië-tribunaal; het tribunaal zou een ‘censuur-eenheid’ hebben. Sluiter kwam tot deze constatering nadat hij, samen met tribunaalmedewerker Alexander Zahar, een ‘kritisch-opbouwend’ manuscript had geschreven over het functioneren van het tribunaal, en deze ter autorisatie had voorgelegd aan de griffie van het hof.

Download artikel als PDF

Advertentie