Onder de meer dan twintig advocaten die op 11 april op het kantoor van de Amsterdamse deken Germ Kemper tijdens een feestelijke bijeenkomst hun stageverklaringen ontvingen, bevond zich tevens de 15.000ste advocaat van Nederland. Maar is het groeiend aantal advocaten in Nederland wel reden tot feestvreugde? Volgens de landelijk deken is het geen reden tot bezorgdheid. Te weinig advocaten in een land is ook geen goed teken.

Download artikel als PDF

Advertentie