De Orde bestaat 55 jaar en is dus een betrekkelijk jonge beroepsorganisatie, als je beseft dat het beroep van advocaat één van de oudste beroepen  is. Hoe ouder het beroep, hoe meer vooroordelen, karikaturen ook. Vooroordelen worden veroorzaakt door zwart-wit denken. Advocaten lijken dat  ook te doen. Zij poneren stellig en zonder nuancering een partijstandpunt, dat wil zeggen in rechte. Dit past bij de rol van de advocaat, maar het wordt wel eens vergeten dat rechtstrijd maar een klein onderdeel is van het advocatenwerk.

Download artikel als PDF

Advertentie